Izsludināti iepirkumi par iekārtu piegādi

Izsludināti iepirkumi SIA „Riga fertilizer terminal” par šādu iekārtu piegādi:

Iepirkumi tiek veikti projekta APV/2.1.2.4.0/12/02/037 ietvaros, par ko SIA „Riga fertilizer terminal” (RFT) 2012. gada 19. jūlijā ir noslēgusi līgumu Nr. L-APV-12-0032 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) par projekta „Augstas pievienotas vērtības pakalpojumu ieviešana SIA „Riga Fertilizer Terminal”” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 

Iepirkumi tiek veikti saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma tehniskās specifikācijas var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajās saitēs, vai arī var saņemt Andrejostas ielā 6, Rīgā, LV-1045 no 21.03.2013 līdz 22.04.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA "Riga fertilizer terminal”, Vesetas ielā 7, Rīgā, LV-1013 līdz 2013. gada 22.aprīlim plkst. 17:00.

 

Grozījumi SIA „Riga fertilizer terminal” izsludinātajā iepirkumā par Tehnoloģisko iekārtu atbalsta metāla konstrukcijām būvniecību (Tehniskā specifikācija)

Veikti grozījumi SIA „Riga fertilizer terminal” 18.12.2012. izsludinātajā iepirkumā par Tehnoloģisko iekārtu atbalsta metāla konstrukciju būvniecību, izslēdzot iespējamās pretrunas dokumentā.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma tehnisko specifikāciju var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajā saitē vai arī var saņemt Andrejostas ielā 6, Rīgā, LV-1045 no 19.12.2012 līdz 21.01.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Tehniskās specifikācijas pielikums - Tehniskais projekts pieejams  Andrejostas ielā 6, Rīgā, LV-1045 no 21.01.2013 līdz 28.01.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA "Riga fertilizer terminal”, Vesetas ielā 7, Rīgā, LV-1013, līdz 2013. gada 28. janvārim plkst. 17:00.


Izsludināts iepirkums SIA „Riga fertilizer terminal” par Tehnoloģisko iekārtu atbalsta metāla konstrukcijām būvniecību (Tehniskā specifikācija)

Iepirkumi tiek veikti saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma tehnisko specifikāciju var apskatīt un lejupielādēt augstāk redzamajā saitē vai arī var saņemt Andrejostas ielā 6, Rīgā, LV-1045 no 19.12.2012 līdz 21.01.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Tehniskās specifikācijas pielikums - Tehniskais projekts pieejams  Andrejostas ielā 6, Rīgā, LV-1045 no 19.12.2012 līdz 21.01.2013. no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA "Riga fertilizer terminal”, Vesetas ielā 7, Rīgā, LV-1013, līdz 2013. gada 21. janvārim plkst. 17:00.

 

Izsludināti iepirkumi no 20.02.2012 līdz 12.08.2012