2021.gada 7.jūnijā SIA „Riga fertilizer terminal” teritorijā notika vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības mācības.

07.06.2021

Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot izveidoto kārtību un pasākumus, kas noteikti uzņēmuma civilās aizsardzības plānā, ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā,  kā arī pārbaudīt iesaistīto institūciju un uzņēmuma sadarbību, izvērtēt amatpersonu spēju novērtēt situāciju un pieņemt lēmumus.

Praktiskajās mācībās „Riga fertilizer terminal” piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts vides dienesta, Neatliekamas medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts policijas, Rīgas brīvostas pārvaldes, kā arī uzņēmuma pārstāvji.

Atpakaļ